BLOG

ERP’DE TOPLU VERİ AKTARIMI NASIL YAPILIR?


Toplu veri aktarımı, ERP projelerinin başlangıcında, zaman zaman proje tamamlandıktan sonra bazı hatalı kayıtların güncellenmesi için yaşanan bir süreçtir. Özellikle; eski sistemlerde takip edilen verinin, kullanıcı tarafından, tekrar tek tek elle girilmemesi için Toplu Veri Aktarımı tercih edilir.

Veri aktarımı yapılırken, aktarım işlem süresini asgari seviyede tutmak ve hataları önlemek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

1) Aktarım yapılacak veri için istenen format danışman tarafından anahtar kullanıcıya teslim edilmelidir. (Bu format genellikle bir excel tablosu olacaktır.) Örneğin; Müşteri Kartları aktarımı için; Firma Kodu, Firma Unvanı, Adres 1, Adres 2, Adres 3, Şehir vb.

2) Verilen şablonda mutlaka alan eşsizlik özellikleri danışman tarafından tanımlanmalı, anahtar kullanıcı tarafından dikkatle doldurulmalıdır. Örneğin; Müşteri kodu aynı firmadan mükerrer olmayacak bir kod ise,  -“x kodu” sadece bir firmaya tanıtılabilir-  bu bilgiye uyulmadan aktarım yapılmaya çalışılırsa sorun ile karşılaşılır ve aktarım listesinin tekrar güncellenmesi gerekir.

X- A İnşaat

X- B Mimarlık  olarak tanımlı ise; sistem B Mimarlık kaydında aktarım yapmayacaktır.

Dikkat edilmezse, sorun tespit edilmeden eksik liste aktarılmış olur. 

3) Verilen şablonda mutlaka alan tipleri (Tarih, Metin, sayı vb.) ve limitleri danışman tarafından tanımlanmalı, anahtar kullanıcı tarafından dikkatle doldurulmalıdır.

Örneğin; İl bilgisi metin olarak mı aktarılacak yoksa ilin plaka kodu mu olacak belirtilmeli, maksimum alan uzunluğu verilmelidir.

4) Verilen şablonda mutlaka alanların dış ilişkileri tanımlanmalıdır.

Örneğin; Temel para birimi Türk Lirası için TRY mi, TL mi gibi dış tablolar ile ilişki varsa, dış tablodaki veri listesi verilmelidir.

5) Toplu veri aktarımının bir amacı da veri güncellemesi olabilir. Örneğin, firma kartlarındaki eksik telefon bilgilerinin topluca güncellenmesi mümkündür. Ancak bu tarz toplu bir güncellemede eşsiz alanların güncellenmemesine, güncellenecekse bile mutlaka konusunda uzman bir danışman tarafından yapılmasına dikkat edilmelidir.

Örneğin: 

ERPde Toplu Veri Aktarımı  iken ERPde Toplu Veri Aktarımı olsun istenirse;

 

Güncelleme yapacak uzmanın dikkat etmesi gereken konular;

➤ERP Sisteminde farklı tablolar arasındaki ilişkilerin düşünülmesi


➤Güncelleme yapılırken, eski kodların yeni listede de olması nedeni ile güncelleme işleminde hiyerarşik olarak sorun yaşanmaması olacaktır.

Örneğin;

İlk adımda;        A->YB, B->YC, C->YA  olarak güncellenmeli,

İkinci adımda;   YA->A, YB->B, YC->C  olarak güncellenmelidir.  

Toplu veri aktarımı, proje başlangıçlarında avantaj yaratsa da sonrasında kontrolsüz yapılması durumunda, dikkatsizlik yapılan durumlarda büyük risk teşkil edebilir. Süreç mutlaka uzman kişiler tarafından yürütülmelidir.