BLOG

ERP'DE EN ÖNEMLİ 7 DÖNEMSEL MUHASEBE İŞLEMİ

1-Sabit Kıymet İşlemleri

Dönem sonlarında, demirbaşların amortisman ayırma işlemi, demirbaşın iktisap değeri,varsa ek masrafları ve değerleme methoduna göre yapılır.
Amortisman ayırma işlemleri 3 aylık olarak yapılabileceği gibi, daha doğru maliyet sonuçları için işlemin aylık yapılması önerilir.
Maliyet işlemleri için gözönüne alınması gereken en önemli konu, demirbaşın fiziken bulunduğu maliyet merkezinin/merkezlerinin güncel olarak demirbaş kartında takip edilmesidir.

CANIAS ERP demirbaş modülü, doğrudan satınalma ve muhasebe modülleri ile entegre çalışmaktadır. Fatura gelen demirbaş bilgileri otomatik olarak oluşur, ya da yatırım ile oluşan sabit kıymet, proje ile ilişkilendirilerek kayıtlara alınır. Sabit kıymete ile ek masraflar ilişkilendirilerek, ara dönemlerde değer artırılabilir, kalan dönemlerin amortisman tutarları otomatik olarak revize edilebilir.
Yıl sonunda enflasyon düzenlemeleri kolaylıkla yapılır.
Birden fazla muhasebe standardı (TFRS, UFRS) için, aynı sabit kıymette farklı amortisman rakamları ayrılabilir, muhasebe kayıtları otomatik olarak oluşur.

2-Gelecek Dönem Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi

180 hesaplara ayrılmış, gelecek döneme ait giderler, her dönem sonunda (3 aylık / tercihen Aylık ) olarak doğru gider hesaplarına muhasebeleştirilmelidir.
Yıl açılışını takiben de 280 hesaplara ayrılmış, gelecek yıllara ait giderler, 180 hesaplara aktarılmalıdır.

CANIAS ERP dönem sonu aktarım işlemleri ile, aktarım işlemleri tanımlı hesaplar arasında, maliyet merkezi, maliyet objesi, proje vb. detay bilgileri de taşıyacak şekilde tek bir adımda yapılır.

3-Kur Değerleme

Dönem sonlarında (3 aylık / tercihen Aylık ) döviz tipi (USD,EUR, vb.) ve hesap bazında döviz hesap bakiyesinin, TL karşılığı değerlenmelidir.

CANIAS ERP sisteminde, aynı hesap birden fazla para birimi ile çalışabilir.
Dönem sonunda, tek adımda kur farkları listelenir ve oluşan farklar muhasebeleştirilir.
Oluşan kur farkı fişi iptal edilerek, tekrar tekrar aynı işlem yapılabilir.
Kur farkları, dönemsel olarak hesaplanabileceği gibi, belge bazlı da (Ör: Fatura) kur farkı hesaplanabilir ve müşteriye faturalanabilir.


4-Stok Değerleme

Stok değerleme temel olarak, devir ve giriş maliyetlerine göre çıkış ve dolayısıyla kalan maliyetin hesaplanmasıdır. Stok değerlemede ortalama, ağırlıklı ortalama, FIFO (İlk giren ilk çıkar) vb. maliyetlendirme tipleri vardır.
Bu tiplerden en yaygını "Ortalama" methodudur. Ancak akaryakıt gibi dönem için fiyat dalgalanmalarının izlenmesi gereken durumlarda, "Ağırlıklı Ortalama" methodu tercih edilmelidir.
%100 gerçek maliyet istenen durumlarda ise, en doğru method "Parti Bazlı" maliyetlendirme olacaktır.

Devir fiyatları ERP Sistemine yeni geçilmiş ise, sayım değerlerinden, ileriki dönemlerde ise, her dönem sonu kalan stoktan oluşmaktadır.
Giriş rakamları ise, giriş işleminin tipine göre, uygun ERP modülünden hesaplanmalıdır. Örneğin, satınalmaya bağlı irsaliyeli girişler satınalma / fatura modülünden, üretime bağlı girişler fiili maliyetlendirme modülünden, fasona bağlı girişler satınalma / fatura modülünden gelmelidir.
Seçilen, maliyetlendirme methoduna göre çıkış hareketlerinin fiyatları hesaplanmalıdır.

CANIAS ERP, stok tutarlandırma modülü ile aynı stok kartı, birden fazla hesap ile ilişkilendirilebilmektedir.
Örneğin, aynı kart hem üretilen, hem de satınalınan bir malzeme olabilir.
Bu durumda, farklı maliyetler ile çıkışlar hesaplanabilir.
Tek adımda, tüm stok değerleme işlemleri yapılabilir, varsa kayıtsal hatalar kontrol edilebilir.
Birden fazla muhasebe standardı (TFRS, UFRS) için, farklı muhasebe kayıtları atılabilir.

5-Bordro Muhasebeleştirme

Bordro muhasebeleştirme, en güncel yasal düzenlemelere uygun şekilde, personel sicil bilgileri, puantajı, ek ödeme ve kesintileri, avans ya da borç durumuna göre aylık olarak yapılır ve muhasebeleştirilir.

CANIAS ERP'de bordro hesaplama ve muhasebeleştirme standart olarak yapılmak ile beraber, kurum içi özel hesaplamalar gerektiren politikalar varsa (özel ikramiye, kesinti hesaplaması ya da vergi muafiyeti vb.) gerekli tanımlamalar kolaylıkla yapılabilir.

6-Maliyetlendirme

Maliyetlendirme adımında, yapılan stok tüketimi ve giderin, üretilen yarımamul ve ürünlerin üzerine aktarılması mantığı vardır.
Doğru fiili maliyetlendirmede hedef ürün bazlı gerçek maliyetlerin hesaplanmasıdır.

Fiili üretimde kullanılan ilk madde : 150(A*) - 710(B*) , 711 (A) - 151(B)
Fiili üretimde üretilen yarı mamul : 151(B) - 151(A)
Fiili üretimde kullanılan yarı mamul : 151(B) - 151(A)
Fiili üretimde üretilen mamul : 151(B) - 152(A)
Satılan ürün : 152(A) - 620(B)
Satılan ticari mamul : 153(A) - 621(B)

gibi muhasebe kayıtları ile muhasebeleştirilir.
(*
A: Alacak
B: Borç)

CANIAS ERP Maliyetlendirme modülü ile maliyetlendirmenin ardından muhasebeleştirme otomatik olarak yapılmakta, maliyette ürün bazlı izlenebilirlik sağlanmaktadır.
Ürün maliyetine doğrudan gitmeyen, satış ve pazarlama giderleri ise, yine ürün bazlı giderleştirilebilmektedir.
Dolayısıyla, ürün bazlı karlılık analizleri yapılabilmektedir.

7-Kapanış, Açılış

Yıl sonu kapanış işlemleri, öncelikle gelir gider hesaplarının sıfırlanarak, bilanço hesaplarına aktarılması, ardından bilanço hesaplarının kapatılmasından oluşur.
Açılış kayıdı ise, kapanış kaydına ters kayıt olarak atılır.

CANIAS ERP de tüm kapama işlemleri yeni bir fiş oluşturmak kadar kolaydır.
Kapanış işlemlerinde önceden tanımlı hesaplar arasında aktarım ve kapama yapılır.
Eğer kapanıştan sonra, yıl içine kayıt işlenmek istenirse, kolaylıkla kapanış kaydı iptal edilerek, düzeltmeden sonra tekrar kapanış işlemi yapılabilir.
Kapanış işlemlerinde, istenilen hesaplar döviz para birimi, istenilen hesaplar maliyet merkezi ya da proje bazında (280,258 vb.) kapatılabilir.
Açılış fişi de kapanışa ters kayıt olarak oluşturulur. Açılışta döviz kurları, maliyet merkezi vb. detay bilgiler korunur.
Revize işlem yapılabilir.

Dönem sonu işlemleri ile ilgili tüm sorularınız için bize ulaşın.