BLOG

MALİYET MERKEZLERİNİN UNUTULMAMASI GEREKEN 5 ERP UYGULAMASI

Maliyet merkezlerinin amacı temelde 2'ye ayrılır.
Bunlardan birincisi, doğru gider analizleri yapmaktır.
İkincisi ise, maliyet modülünü en etkin şekilde çalıştırmaktır.

Bu iki hedef ile aşağıdaki modüllerde mutlaka maliyet merkezi ile kayıtlar işlenmelidir:

1-Muhasebesel Gider Kayıtları : Hem döneme ait aktif giderler (7li hesaplar) hem de gelecek dönemlere ait giderler (180-280)

2-Sabit Kıymet Kartları : Sabit Kıymet amortisman kayıtları oluşturulurken, giderin hangi maliyet merkezine/merkezlerine dağıtılacağı belirtilmelidir.

3-Personel Sicil Kartları ya da Puantajları : Bazı personeller, sabit olarak aynı maliyet merkezinde çalışırken (Ör: Muhasebe Personeli), bazı personellerin maliyet merkezi puantaj esnasında toplanmalıdır (Ör: Üretimde farklı iş merkezlerinde çalışan personel). Bordro , maliyet merkezlerine göre muhasebeleştirilmelidir.


4-Stok Sarfları: Sarf stokları, ürün üretiminde direkt değil, dolaylı olarak kullanılır. Temizlik malzemeleri bu tip stoklara örnektir. Malzeme tüketimi esnasında, maliyet merkezi belirtilmelidir. Böylece, stok muhasebeleştirilmesinde bu bilgi kullanılacaktır.

5-Dağıtım Anahtarları : Maliyet merkezleri arasında yapılacak endirekt gider dağıtımlarında, maliyet merkezi belirtilmesi şarttır.

CANIAS ERP sisteminde, tüm modüllerde, maliyet merkezi bazlı takip yapılabilmekte, hatta giderlerin daha spesifik takip edilmek istendiği noktalarda, farklı alanlar ile bu bilgiler toplanabilmektedir. Aynı zamanda, kullanıcı hatasına imkan vermemek için, kayıtlarda maliyet merkezi zorunluluğu işaretlenebilmektedir.
Maliyet merkezleri ile ilgili tüm sorularınız için bize ulaşın.