BLOG

KURUMİÇİ SOSYALLEŞMENİN İŞ YAŞAMINA ETKİSİ


Her geçen gün, hızla gelişen ve yenilenen teknolojik değişimler bireyleri; eğitimden günlük yaşantıya, iş hayatından spora her alanda yeni araçlar kullanmaya yöneltmiştir. Arabayı tek tuş ile çalıştıran kumandalardan zaman ayarıyla kapanan aydınlatmalara kadar her araç teknolojik ürünlerin olağan akışta rol almasına birer örnektir.

2000’li yılların başından itibaren Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya araçları dünyaya gelmiş, günümüze ise “online sosyallik” kavramını getirmişlerdir.

Smart Insights’ın araştırmasına göre 2016 yılında 2.307 milyar aktif sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Dünya nüfusunun ortalama 7 milyar insandan oluştuğu göz önüne alındığında sosyal medya kullanımının ne kadar yaygın olduğu açıkça görülmektedir.

Sosyal medya kullanımı günlük yaşantımızla bu denli iç içeyken kurumsal hayatımızda nasıl bir rol oynuyor?

 

Şirketlerin internete erişimleri incelendiğinde birçok kurumsal firmanın kendi ağlarından sosyal medya araçlarına erişime kısıtlamalar getirdiği bilinmektedir. Bu kısıtlamalar ya o ağdan Facebook, Twitter gibi mecralara hiç erişilememesi ya da öğle tatili saatinde erişime izin verilmesi yönündedir. Patronlar, mesai saatleri boyunca sosyal medyaya erişimin, çalışanların performansını olumsuz etkileyeceğini düşünse de, çalışanların mobil veri ile yine erişim sağladığı görülmektedir. Sosyal medya araçlarına adaptasyon bu denli hızlı sağlanmışken bu durum kurumsal faydaya nasıl çevrilebilir? Tüm şirket aynı anda üzerinde çalıştığı işi sosyal mecranın hızı, bağlayıcılığı ve etkileşimi ile birleştirebilir mi?


- >Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır. Henry Ford


Şirket çalışanlarının birbirlerinin profillerini görmesi, mesajlaşması, doğum günleri, etkinlik oluşturma, iş akışını haber akışı olarak anlık görebilmesi gibi özellikleri içerdiği bir “sosyal iş platformu” olan CoolAtForm ile tüm kurumsal kimlikler sosyalleşiyor.

Özellikle; kurumsal verilerini düzenli olarak takip eden şirketler, çalışanların sosyal medya kanallarına erişimini kısıtlamak yerine bu durumu CoolAtForm ile hızlı bir şekilde faydaya çeviriyorlar. CoolAtForm, kurumun tüm iş süreçlerinin takibi yapılan ERP Sistemi ile arkadaş olarak çalışıyor. Onay formlarından kamyona yüklenen mal bilgisine kadar geniş bir uygulama yelpazesine sahip olan CoolAtForm, hem web hem tablet hem de mobilde iş süreçlerini kullanıcıya anlık olarak bildiriyor.

Online sosyalliğin kurumiçi sosyallikle birleşmesini sağlayan CoolAtForm, sosyal medya alışkanlıklarımızı işimize uyarlayıp iş süreçlerinin en hızlı, basit ve etkileşimli halde yürütülmesine destek oluyor.


Kurumsal Sosyallik Kavramını Yeni Bir Bakış


CoolAtForm ile personel, tedarikçi ve müşteri aynı platformda buluşma fırsatını yakalıyor. Örneğin; bir saha çalışanı müşteri ile görüşmedeyken yer bildirimi yapabiliyor, müşteri satın alma siparişi oluşturuyor, sipariş aynı anda tedarikçinin ekranına haber olarak iletiliyor. Tedarikçi siparişin gönderimini sağladığı zaman bilgisi firmaya iletiliyor, personel yeni bir satın alma siparişi oluşturduğunda ise ilgili amirlerin onayına bir form olarak gönderiliyor. Kurumsal dünyaya bütünsel iletişim getiren CoolAtForm; Canias ERP ile hızlı entegrasyon sağlayıp hemen canlı kullanıma geçiyor.