BLOG

ERP VE İNSAN

ERP Sistemleri temelde; bir kurumun tüm iş süreçlerini tek bir sistem altında takip etmeye yaramaktadır. ERP ile insan kaynaklarından üretime, satıştan satın almaya, bakımdan stoka kurumun tüm verileri tek sistem altında takip edilir. Bu sebeple ERP; kurumun tüm kaynaklarını takip ettiği ve yönettiği vazgeçilmez bir araç halini alır. 

Bir kurumun en önemli kaynağı ise insandır. Yöneticiden personele, müşteriden tedarikçiye tüm süreçler kişiler üzerinden yürür. Bu sebeple, ERP Sisteminde de kişilerin önemi çok büyüktür. Farklı rollerde olsalar da kişiler, kurum için aynı özenle takip edilmesi gereken varlıklardır.

 

PERSONELLER:

ERP'de Personel Rolü

➤Firmanın çalışanları, işe giriş ile birlikte sicil bilgileri ile sistemlere kayıt olurlar.

➤ Hangi okulda okudukları, kaç tane yabancı dil konuştukları, nitelikleri, SGK bilgileri, vergi matrahları özellikle İnsan Kaynakları modülleri ile sistemlerde takip edilir.

➤Özellikle, personellerin bireysel verileri kurumun personeli ile iyi bir ilişki kurması için çok değerlidir. Doğum gününe sadece bir nüfus cüzdanı verisi olarak bakmayarak, personelini kutlayan ya da 15. iş yılında küçük hediyeler ile sürpriz yapan firmalar personellerini mutlu ederler.

 

MÜŞTERİLER:

ERP'de Müşteri Rolü

 

➤ Müşteri tanımı; Şirketler Arası İş (B2B) ya da Şirket ile Birey Arası İş (B2C) ayrımına göre farklılık gösterir.

➤ B2C işleyişte müşteriye verilen değer, günlük hayatta sık sık tecrübe edilir. Doğum günlerinde özel indirimler, tuttuğu takımın şampiyonluğunda kutlamalar gibi jestler firmalar tarafından bireylere sıkça yapılır.

➤ B2B işleyişte, her ne kadar ilişkiler yine bireyler ile yürüse de, müşteriye de çoğunlukla kurum gözüyle bakılmaktadır.

➤ ERP ya da CRM sistemleri, müşteri firma personellerinin de kişisel bilgileri takip edilebilmektedir.

➤ Müşteri firmanın satınalma sorumlusu ile kişiselleştirilmiş bir iletişim kurmak, hatta bu personel farklı firmaya geçtiğinde aynı iletişimi devam ettirmek, çok büyük önem taşımaktadır.

 

TEDARİKÇİLER:

ERP2de Tedarikçi Rolü

 

➤ Yine B2B işleyişte firma tedarikçileri sadece kurum olarak görülmekte ve yaşanan teslimat, fatura, kalite problemleri gibi konularda, birçok kişi ile irtibat kurulduğu halde, ilerleyen süreçte bu kişi bilgileri sistemde kaydedilmezse, aynı sorunlar yaşandığında özellikle personel değişimi olan durumlarda iletişim tamamen yeniden başlamaktadır.

➤ Operasyonel işlerin daha verimli yürütülmesinin yanı sıra, firmanın iletişimde olduğu tüm bireyler aynı zamanda firmanın toplum içerisindeki bir penceresi olarak görüldüğünde, iyi bir bireysel iletişimin vazgeçilmez olduğu fark edilecektir.

➤ Her geçen gün bireysel iletişim ve kişiselleştirilmiş iş süreçlerine verilen önem gitgide artmaktadır.

➤ ERP Sistemlerinin temelinde bir kurumun tüm iş süreçlerini tek bir sistem altında takip etmek, kurumun temelinde de insan olduğu için; personel, müşteri, tedarikçi ayırmaksızın kurum içindeki tüm kişileri aynı özenle takip etmek gerekmektedir.