BLOG

Y KUŞAĞI VE İŞ SOSYALLİĞİ

1980-1999 yılları arasında dünyaya gelmiş “Y Kuşağı” olarak adlandırılan nesil iş dünyasında beklenmeyen bir etki yaratmış, patron/çalışan bakış açılarında köklü değişiklikler ortaya çıkmıştır. Günümüzde genç patronların sayısının hızla artması ve Edelman’ın yaptığı araştırmaya göre; 2025 yılı itibari ile çalışan nüfusun %70’ini Y Kuşağının oluşturacak olması bu nesli tanıma ve anlamayı doğru bir iletişim için gerekli kılmaktadır.

Y Kuşağının büyümesi sırasında televizyon kanallarının çeşitlenmesi, internetle tanışıp yeni teknolojilere kısa sürede uyum sağlamaları geleneksel çalışma koşulları ve beklentilere farklılıklar getirmiştir. Kurumsal yaşantıda sosyallik ön plana çıkmış, anlık geri bildirimler motivasyona etki eden en önemli olgu halini almıştır. Bugüne kadar iş yaşamında aktif rol oynayan, eğitim açısından en çeşitli nesil olduğu için; gelir unvan gibi kavramlar prestij faktörü olarak görülmüş, çalışanın kendini ait hissetmediği ya da yeni fırsatlarla karşılaştığı anda işten ayrılması ile daha sık karşılaşılır olmuştur.

Y Kuşağı ve Kurumsal İletişimin Evrimi

Kurumiçi iletişimde Y Kuşağını diğer kuşaklardan ayıran başlıca özellik; aylık, yıllık gibi periyodik değerlendirmeleri dikkate almayışları olmuştur. Bu nesil tarafından en çok dikkat edilen şey anlık geri bildirimlerdir. Yaptığı iş hakkında olumlu ya da olumsuz yorumları, olduğu anda öğrenmek isteyen Y Kuşağı, motivasyonu düştüğü zaman huzursuz hissetmekte ve iş değişiklikleri yaşanmaktadır. Bu sebep, bu kuşağın sadakatsiz olduğunu düşündürmektedir. Anlık geri bildirimlere özen göstermek aidiyet duygusunu arttıracaktır.

Bir diğer önemli madde ise; eğitim ve öğrenmenin şirket içinde süreklilik kazanması beklentisidir. Y Kuşağı tarafından öncelikli olarak Ar-Ge’ye destek veren kurumlarda çalışmanın tercih ediliyor olması yaşam boyu öğrenme isteğini desteklemektedir. Şirket içi eğitim ve kültür etkinliklerinin düzenlenmesi ve bu etkinlikler için çalışanların fikrine başvurulması iletişimi olumlu yönde etkilemektedir.

Geleneksel iş süreçlerinde çalışanın patronuna ulaşması, işle ilgili bir doküman göndermesi ya da alması uzun zaman alırken, Y Kuşağı teknoloji sayesinde bilgi alışverişinin ne kadar hızlı olabileceğini öğrenerek büyümüştür. Örneğin; bir satın alma hakkında onay alınması gerekiyorsa bu işlemi anlık bildirimler ile mobil olarak yürütmek ve kısa sürede karara bağlamak bu nesil ve teknolojinin gerekliliği halini almıştır.

Ekip çalışmasına elverişli olan bu kuşak; fikirleri önemsendiği, anlık geri bildirimler yapıldığı, sürekli öğrenme göz ardı edilmediği ve kurumsal süreçler teknoloji ile hızlandırıldığı sürece yaratıcı birer çalışan olacaklardır.